"PRINCIPE IGOR" TROUBETZKOY

 


32^ TARGA FLORIO 1948, i vincitori,
"PRINCIPE IGOR" IGOR TROUBETZKOY insieme a CLEMENTE BIONDETTI