targa florio
TARGAMANIA!!!!!
FOULARD

 1971. Foulard in seta omaggiato ai concorrenti della 55^ Targa Florio.