targa florio
TARGAMANIA!!!!!
AEROGRAMMI
X

1977. 61^ Targa Florio .Aerogramma emesso dal Circolo Filatelico di Termini Imerese.